Working holiday là một chương trình làm việc ngắn hạn tại Newzealand, tham gia khóa học, các bạn sẽ có cơ hội phát triển khả năng ngoại ngữ và tham gia các khóa đào tạo tại nước bạn. Không chỉ vậy, với chính sách visa 1 năm dành cho chương trình này, chắc chắn sẽ […]