Việt Nam và cả thế giới nữa, không có một thành phố nào giống như Nashville. Đây là một thành phố âm nhạc. Tất cả kỹ nghệ du lịch ở đây đều dựa vào âm nhạc, nói đúng hơn nhạc đồng quê của Mỹ (Country Music). Nashville là thủ phủ của bang Tennessee. Đây là […]